Privacybeleid

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://hofterkouter.be.

Voorwaarden/ klachten/annulaties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Overeenkomst:

Onderhavige “Algemene voorwaarden” evenals eventueel aanvullende “Bijzondere voorwaarden” maken integraal deel uit van de onderlinge overeenkomst tussen klant en logies uitbater.

Schriftelijke bevestiging / betalingsvoorwaarden:

De logies uitbater beschouwd de boeking pas als bevestigd wanneer een voorafbetaling van het totale bedrag is voldaan op rekeningnummer BE25 7350 2243 5882 – KRED BE BB OF creditcard gegevens heeft ingevuld ter garantie

Alle onderlinge afspraken moeten zonder uitzondering wederzijds schriftelijk worden bevestigd per brief, e-mail. Enkel dan zijn de afspraken wederzijds bindend.

Annulering:

Indien een klant een reservatie annuleert of niet komt opdagen, heeft de logies uitbater het recht een schadevergoeding aan te rekenen de welke als volgt word berekend.

1 maand en langer: geen annuleringskosten

Tussen 4 en 2 weken: 50 % van de kostprijs van de 1ste overnachting

Tussen 2 en 1 weken: 75 % van de kostprijs van de 1ste overnachting

Minder als 1 week: 50 % van de volledige boeking

Check-inn/ check-out:

Check-inn kan vanaf 16,00 uur tot 22.00 of een onderling overeengekomen schriftelijke overeenkomst tussen logies uitbater en klant. Check-out dient ten laatste te gebeuren voor 12,00 uur.

Klachten:

In de mate van het mogelijke is de klant ertoe verplicht de klacht te melden tijdens zijn verblijf (= voor vertrek), teneinde de logies uitbater de kans te bieden de klacht direct te verhelpen. Klachten betreffende de geleverde diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij de logies uitbater toekomen binnen de 14 dagen na vertrek van de klant.

Schade:

Alle accidentele of niet accidentele schade door de klant aan de logies uitbating aangebracht zal volledig vergoed worden door de klant; zowel de voorzienbare als de niet voorzienbare schade kan door de logies uitbating in aanmerking worden genomen. De logies uitbating of haar aangestelde daarentegen zijn niet aansprakelijk voor accidentele of niet accidentele lichamelijk schade aan klanten of derden toegebracht, zelfs wanneer laatstgenoemden zich slecht impliciet tot huidige algemene en bijzondere voorwaarden zouden hebben verbonden. Ingeval de in vorig lid omschreven aansprakelijkheid en dito risico door de logies uitbating rechtsgeldig werd verzekerd en dus het schadegeval gedekt wordt door de verzekeringsmaatschappij, dan zal de klant of de derde nooit aanspraak maken op een schadevergoeding die hoger is dan het verzekerde bedrag dat wordt uitgekeerd. Betreffende het stallen van voertuigen wordt overeengekomen dat de logies uitbating ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid, uit welke oorzaak dan ook, zoals o.a. schade aan en/of diefstal, verdwijning en/of beschadiging van voorwerpen die zich in of aan een voertuig bevinden. Het deponeren van welk voorwerp of van welke materialen ook in de lokalen, de installaties of kamers gebeurt uitsluitend op risico van het cliënteel of van de bezoekers uit welken titel ook.